Đầu đọc mã vạch Ecoprint 2D

Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS  7800 ( 2D - Đa Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS  7820 ( 2D - Đa Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  8180T ( 2D - Đa Tia )