Đầu đọc mã vạch Ecoprint 1D

Đầu đọc mã vạch  Không Dây ECOPRINT1D POS-7620
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  7300 ( 1D - Đơn Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  7600 ( 1D - Đơn Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS 7900 ( 1D)