MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN HP
HBMONOL-2   HP monochrome chip low yield (HP P2015, HP P3005, HP 1160, HP1300, HP 1320, HP 2300, HP24X0, HP 4200, HP 4250, HP4300, HP 4350, HP3390/3392) (Q7553A, Q7551A, Q2613A, Q5949A, Q2610A, Q6511A, Q1338A,Q1339A,Q5942A) ; Canon LBP-3300/3600(CRG308)
HBMONOH-2   HP monochrome chip high yield (HP P2015, HP P3005,HP1300, HP 1320, HP 2300, HP24X0, HP 4200, HP 4250, HP4300, HP 4350, HP 3390/3392) (Q7553X, Q7551X, Q2613X, Q5949X, Q2610A, Q6511X, Q1338A,Q1339A,Q5942X) ; Canon LBP-3310/3370(CRG315)
HBMONO-3   HP P1005/ P1006/P1505/M1120/1319/M1522 ; Canon LBP3010/3100/3018/3108/3050/3150//3250 chip
HBMONO-4   HP P1005/P1006/P1505/M1120/1319/M1522//P1102/P1566/1606/P4014/4515/P2035/2055/P3015 (CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CC364A, CE255A, CE505A) chip
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN SAMSUNG
SamCLP300K (America)   Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Black chip 2K
SamCLP300C (EXP)   Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
SamCLP300C (Europe)   Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
SamCLP300C (America)   Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN XEROX
XEROX 3119   Xerox Phaser 3119 chip
XEROX 3100   XEROX 3100 chip CARD 4k (106R01379)
XEROX 3010   XEROX PHASER 3010/3040/WC3045 2.3 K(106R02182/83)
XEROX 240/340A   Fuji-Xerox 240A/340A chip 10K
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN SHARP
sharp AR201/202 FT   Sharp AR-M160
sharp AR201/202 NT & T   Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
sharp AR152 FT   Sharp AR-151/F152
sharp AR152 NT & T   Sharp AR-121/121E/122/E151/F152/153/156/157EN/M150/168S/122EN…
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN DELL
DELL 1230 K   DELL 1230/1235 black chip 1.5K
DELL 1230 C   DELL 1230/1235 cyan chip 1K
DELL 5330   DELL 5330dn chip 20K
DELL 1130   DELL 1130 chip 2.5K
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN EPSON
Epson M1400   Epson AcuLaser M1400/MX14/MX14NF 2.2K (S050650)
Epson M1200   Epson AcuLaser M1200 (3K)
Epson 6200L (3K)   Epson 6200/6200L chip (S050167)
Epson 6200 (6K)   Epson 6200 chip (S050166)
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN IBM
IBM1612   IBM 1612 chip (9K)
IBM1601   IBM 1601/1602/1612 chip (3.5K)
IBM1572(32K)   IBM 1572 chip (32K)
IBM 1532 (21K)   IBM 1532/1552/1572 chip
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN MINOLTA
Mino 1380MF (6K)   Minolta 1380MF/1390MF chip 6K
Mino 1300/1350W (6K)   Minolta 1300/1350W chip 6K
Mino 1300/1350W (3K)   Minolta 1300/1350W chip 3K
Mino 1300W (South Asia)   Minolta 1300W chip (South Asia)
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN OKI
OKI 3600Y   OKI 33/3400/3600 Yellow chip 2.5K
OKI 3600M   OKI 33/3400/3600 Magenta chip 2.5K
OKI 3600K   OKI 33/3400/3600 Black chip 2.5K
OKI 3600C   OKI 33/3400/3600 Cyan chip 2.5K
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN OLIVETTI
Olivetti uni-MF201/250/350 Y TONER   Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Yellow TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 M TONER   Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Magenta TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 K TONER   Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Black TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 C TONER   Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Cyan TONER chip
MÃ HỘP MỰC SL BẢN IN DÙNG CHO MÁY IN RICOH
Ricoh BP20   Ricoh BP20 chip
Ricoh Aficio SP3300 (5K)   Ricoh Aficio SP3300 (5K) chip
Ricoh Aficio SP3200 (8K)   Ricoh Aficio SP3200 (8K) chip
Ricoh AC205   Ricoh AC 205 chip