Hỗ trợ chạy các chương trình khuyến mãi hàng quý, hàng năm

Hỗ trợ chạy các chương trình hội thảo khuyến mãi

Hỗ trợ các chương trình quà tặng kèm theo sản phẩm

Liên hệ 

Địa chỉ: 18/124 Vĩnh Tuy, Hà Nội 

SĐT: 0903453197
SĐT: 04.3633.5510

Gmail :  amycoltd.mai@gmail.com