Hỗ trợ biểu bảng, tủ trưng bày

Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật

Hỗ trợ demo sản phẩm

Hỗ trợ theo đại lý đề xuất

Hỗ trợ tư vấn và phát triển dự án thầu

Hỗ trợ captoner, tờ rơi

Liên hệ 

Địa chỉ: 18/124 Vĩnh Tuy, Hà Nội 

SĐT: 0903453197
SĐT: 04.3633.5510

Gmail :  amycoltd.mai@gmail.com